Pod Zegarem
Gabinet Psychoterapii

Oferujemy psychoterapię, psychoedukację, wsparcie w sytuacji kryzysowej.

Pod Zegarem Gabinet Psychoterapii

Pracujemy na gruncie koncepcji psychodynamicznej, czerpiącej ze 120-letnich osiągnięć psychoanalizy oraz współczesnej psychiatrii.Od  2016 roku praktykę swoją realizujemy również w ramach Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP), która obecnie jest najbardziej  wspierającym zmiany terapeutyczne ujęciem psychoterapii psychodynamicznej i w sposób kompleksowy korzysta z teorii  analitycznych. Lecząc osobowość wykorzystuję między innymi metody Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychoterapy, TFP) o naukowo dowiedzionej wysokiej skuteczności w  leczeniu zaburzeń osobowości borderline i narcystycznych (zobacz: https://istfp.org/).

Ważną częścią naszej tożsamości zawodowej stanowi osadzenie w środowisku podzielającym sposób rozumienia psychoterapii i psychopatologii, co wyraża się w przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Wynika z tego respektowanie zasad Kodeksu Etycznego psychoterapeuty PTPPd, który determinuje kształt i ramy proponowanej psychoterapii, opartej o osobisty kontakt w gabinecie zarówno w momencie diagnozy jak i dalszej współpracy pacjenta i terapeuty. Sposób rozumienia i praktyki psychoterapii wynika z kształcenia uzyskanego w ramach pełnego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czteroletniego szkolenia w Krakowskim Psychodynamicznym. Pracę swoją podajemy stałej superwizji. Biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i sympozjach nieustannie poszerzamy swoją wiedzę.

Prowadząc psychoterapię koncentrujmy się na zmianie przyczyn problemów czyli nieświadomych strukturach i procesach psychicznych w ramach bezpiecznej i opartej o zrozumienie relacji. Wielokrotne aktywowanie w relacji z terapeutą wewnętrznych konfliktów oraz ich przepracowanie przynosi zmianę nie tylko w zachowaniach i samopoczuciu, ale również w głębokich strukturach osobowości. Badania dowodzą, że zmiany będące wynikiem psychoterapii można stwierdzić również na poziomie neurologicznym.

Przebieg leczenia regulowany jest kontraktem zawieranym każdorazowo na początku psychoterapii, po konsultacjach. Ustala on formę pracy odpowiednią do diagnozy i możliwości znoszenia trudów terapii przez pacjenta. Określa on też odpowiedzialność jaka w procesie leczenia spoczywa na terapeucie, a jaka na pacjencie.

W przypadku niektórych pacjentów wystarczająca jest jedna sesja tygodniowo. W większości sytuacji, zwłaszcza przypadku leczenia zaburzeń osobowości wymagane są dwie sesje tygodniowo.

Długość trwania terapii zależy jest od rodzaju problemu oraz wyniku diagnozy. Zmiana osobowościowych źródeł zachowań, myśli i uczuć przynoszących cierpienie, utrudniających lub uniemożliwiających normalne życie wymaga czasu i wiele wysiłku. Zwykle tworzą się one przez wiele lat adaptacji do czasem bardzo niekorzystnych okoliczności. Najlepiej jest, gdy terapia kończy się po osiągnięciu celów pacjenta. Może to zająć nawet kilka lat. Pacjent ma prawo przerwać terapię w dowolnym momencie, jednak decyzję taką należy wcześniej omówić z terapeutą.

OFERTA

Zapoznaj się z ofertą Gabinetu Psychoterapii Pod Zegarem.

Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna polega na wglądzie w nieświadome procesy i mechanizmy często wadliwe i uciążliwe w codziennym życiu dla pacjenta.

Psychoterapia i psychoedukacja młodzieży

Pomoc młodzieży i ich rodzinom wykazujących potrzebę wsparcia w przezwycieżaniu trudności życiowych w okresie kryzysu adolescencji , w trudnych sytuacjach i zaburzeniach osobowości.

Superwizje

Proponujemy obecnym studentom oraz przyszłym i obecnym terapeutom superwizje indywidualne oraz grupowe.

TFP

Model pracy w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej, ukierunkowanej na leczenie zaburzeń osobowości. TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.