Psychoterapia indywidualna

Podstawą naszej pracy terapeutycznej jest paradygmat psychodynamiczny.

Psychoterapia psychodynamiczna polega na wglądzie w nieświadome procesy i mechanizmy często wadliwe i uciążliwe w codziennym życiu dla pacjenta.
Poszerza świadomość, wyjaśnia dotąd niezrozumiałe bądź nieuświadamiane podłoża funkcjonowania, których efekt widoczny jest w relacjach z najbliższymi w tym z dziećmi, w kontaktach romantycznych, w stosunku do samego siebie- własnym samopoczuciu.
Podczas sesji z terapeutą mówimy swobodnie wszystko to, co pojawia się
aktualnie w myślach, uczuciach, fantazjach i skojarzeniach. I razem z terapeutą odkrywa się sens i znaczenie tych tresci i ich związek z aktualnym i przeszłym życiem.
Pacjentowi gwarantuje się wsparcie, anonimowość i zaangażowanie.

Psychoterapia psychodynamiczna jest rodzajem szczególnego spotkania pacjenta z terapeutą, opartego na dialogu i relacji terapeutycznej.
Pomaga ona zrozumieć i rozwiązać swoje problemy emocjonalne i powtarzające się trudności z nimi związane np. w relacjach z innymi ludźmi. Czas trwania procesu psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu. Terapia może być nastawiona na krótki czas i rozwiązanie jednego konkretnego problemu, jak też i na głębszą zmianę, która wymaga dłuższego kontaktu terapeutycznego. Sesje odbywają się w stałych terminach z częstotliwością: jeden lub dwa razy w tygodniu.

Wsparcie w sytuacji kryzysowej to forma pomocy psychologicznej dla osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji w życiu, związanej np. ze śmiercią bliskiej osoby, rozstaniem, utratą pracy czy inną trudną zmianą. Kontakt wspierający jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, której celem jest osiągniecie utraconej równowagi psychicznej po doświadczonej stracie. Kontakt wspierający może zostać przeformułowany na inną formę pomocy jak np. psychoterapia.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.