TFP

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP)

Model pracy w obrębie nurtu psychoterapii psychodynamicznej, ukierunkowanej na leczenie zaburzeń osobowości. TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem. Cele leczenia to zmiana osobowości mająca odzwierciedlenie w funkcjonowaniu pacjenta i satysfakcji w jego życiu interpersonalnym i zawodowym jak też poprawie objawowej.

TFP rozwijana jest przez klinicystów i pracowników naukowych z Instytutu
Zaburzeń Osobowości Weil Cornell Medical University i jest poparta
empirycznymi dowodami terapią wg kryteriów sekcji 12 ( psychologia
kliniczna) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

TFP bazuje na psychodynamicznym modelu relacji z obiektem w psychologicznym funkcjonowaniu. Psychoterapia skupia się na zinternalizowanych obrazach self ( siebie) i innych, które organizują interpersonalne doświadczenie pacjenta. Wyolbrzymione, zniekształcone i nierealistyczne wewnętrzne obrazy self i innych, charakterystyczna dla poważnych zaburzeń osobowości, współwystępują z problemami z regulacją nastroju i z relacjami interpersonalnymi. Celem leczenie jest modyfikowanie tych zinternalizowanych wzorców relacji poprzez eksplorowanie ich wtedy, gdy aktywują się w relacji terapeutycznej i innych relacjach interpersonalnych pacjenta. Ostatecznym celem psychoterapii jest stworzenie bardziej stabilnego, realistycznego i lepiej zintegrowanego przeżycia siebie i innych, co prowadzi do poprawy w funkcjonowaniu interpersonalnym i w adaptacji do życia.

TFP i dynamiczną terapią, w której zmiana dokonuje się poprzez skoncentrowanie się na relacjach przeniesieniowych i pozaprzeniesieniowe, jak również poprzez proces interpretacyjny stworzony na potrzeby pracy terapeutycznej.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.