Grupa Balanta

Czym są?

Prowadzone przez psychoteraputów Gabinetu pod Zegarem Grupy Balinta są adresowane dla osób i zespołów zajmujących się pomaganiem, wspieraniem, edukacją. Są to lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, nauczyciele, doradcy zawodowi, prawnicy.

Grupy wsparcia w relacji zawodowej to obszar aktywności wzorowany na seminariach Balintowskich, których tradycja tkwi korzeniami w latach pięćdziesiątych. Amerykański psychoanalityk węgierskiego pochodzenia Michael Balint dedykował ten sposób pracy lekarzom rodzinnym.

Praca Grupy koncentruje się na emocjonalnej części relacji. Grupa odzwierciedla emocje obecne w kontakcie z podopiecznym, pozwala lepiej zrozumieć pozawerbalną treść kontaktu. Przy okazji uczestnicy Grupy Balinta sami poznają swoją emocjonalność, mogą powiązać z emocjami świat myśli i zachowań. Grupa Balinta zawiera w sobie elementy superwizji, relacji i rozwoju własnego.

W chwili obecnej formułę tę implementuje się na każde poczynania zawodowe, w których relacja interpersonalna wydaje się być kluczowa, wypełnia szeroko rozumiane kryterium związku, posiada swoją historię i dynamikę.

Praca odbywa się w 6 – 10 osobowych, zamkniętych grupach, których członkowie koncentrują się na aspektach relacyjnych wniesionych przez jednego z uczestników. Stała grupa, pracująca regularnie. Najbardziej pożądana forma pracy. Pozwala na efektywną pracę w bezpiecznej atmosferze. Badania potwierdzają skuteczność takiej formy pracy – lepsze efekty i mniejsze koszty w życiu zawodowym uczestników.

Zasady grupy

Poufność – praca grupy zostaje zamknięta na sesji. Po jej zakończeniu nie dyskutujemy na omawiany temat, ani nie opowiadamy o sesji osobom postronnym.Nieocenianie – nie formułujemy ocen na temat prezentera, jego pracy, nie dajemy rad. Krótkie opowiadanie o relacji nie daje do tego podstaw, często zaś jest to sposób odreagowania emocji. Staramy się skupić na emocjach odczuwanych tu i teraz – to jest bogactwo Grupy. Zajmuje się ona rozumieniem tego, co pomieszcza się w obszarze relacji. Systematyczna praca w Grupie Balinta pozwala lepiej wykorzystywać posiadane kompetencje i zmniejsza obciążenie związane z wykonywanym zawodem, przez co jest istotnym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Skontaktuj się z nami!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.